تعداد اقلام دارویی لیست فرمولاری کلیه بیمارستان ها (بدون احتساب مشابه ها و اشکال دارویی).
تعداد اقلام دارویی لیست فرمولاری کلیه بیمارستان ها (با احتساب مشابه ها و اشکال دارویی).

وضعیت بروزرسانی لیست فرمولاری بیمارستان های تحت پوشش تا به این لحظه وضعیت بروزرسانی لیست فرمولاری بیمارستان های تحت پوشش تا به این لحظه

جستجو 0.015 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان بيمارستان آخرين بروزرساني فرمولاري تعداد اقلام دارويي فرمولاري بيمارستان (با احتساب اشکال دارويي) تعداد اقلام دارويي فرمولاري بيمارستان (بدون احتساب اشکال دارويي) تعداد بخش تعداد تخت فعال تعداد متخصص داروسازي باليني تعداد داروساز عمومي تعداد داروساز آموزش ديده دوره هاي بيمارستاني
ردیف
عنوان بيمارستان
آخرين بروزرساني فرمولاري
تعداد اقلام دارويي فرمولاري بيمارستان (با احتساب اشکال دارويي)
تعداد اقلام دارويي فرمولاري بيمارستان (بدون احتساب اشکال دارويي)
تعداد بخش
تعداد تخت فعال
تعداد متخصص داروسازي باليني
تعداد داروساز عمومي
تعداد داروساز آموزش ديده دوره هاي بيمارستاني
۱
مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۷۰۳ ۵۳۳ 90 0.0 0.0 0.0 0.0
۲
امير اعلم ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۴۶۸ ۳۸۳ 14 228 0 1 0
۳
بهارلو ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۵۵۰ ۴۳۳ 24 0 0 0 0
۴
بهرامي ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۴۶۲ ۳۵۱ 14 124 0 2 0
۵
جامع بانوان (آرش) ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۴۷۴ ۳۷۵ 13 128 0 1 0
۶
جامع زنان (محب ياس) ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۴۹۹ ۴۰۳ 18 200 0 0 0
۷
دکتر شريعتي ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۷۱۷ ۵۶۴ 39 520 2 4 2
۸
رازي ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۳۱۲ ۲۶۰ 3 69 1 1 0
۹
روزبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۲۸۱ ۲۳۹ 11 250 0 0 0
۱۰
سينا ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۴۳۹ ۳۵۹ 27 415 6 4 0
۱۱
ضيائيان ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۴۹۴ ۳۸۰ 12 152 1 2 0
۱۲
فارابي ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۲۷۴ ۲۱۴ 7 217 0 1 0
۱۳
مرکز طبي کودکان ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۴۳۳ ۳۳۸ 29 200 0 0 0
۱۴
مرکز قلب تهران ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۳۸۲ ۳۲۷ 25 430 0 0 0

میزان ورود آمار مصرف داروهای تحت پروتکل (هر رکورد بر اساس بیمارستان، دارو و ماه) میزان ورود آمار مصرف داروهای تحت پروتکل (هر رکورد بر اساس بیمارستان، دارو و ماه)

نسبت تائید لیست فرمولاری بیمارستان ها بر اساس وضعیت تائید و به تفکیک بیمارستان نسبت تائید لیست فرمولاری بیمارستان ها بر اساس وضعیت تائید و به تفکیک بیمارستان

جهت مشاهده این سایت در تلفن هوشمند خود، کد زیر را اسکن نمائید.

سازگاری سامانه

عمومی

این سامانه با کلیه دستگاه ها سازگار می باشد.

جهت کارایی بهتر از مرورگرهای فایرفاکس یا کروم استفاده نمائید.

بیمارستان های تحت پوشش بر روی نقشه بیمارستان های تحت پوشش بر روی نقشه