۷۶۴
تعداد اقلام دارویی لیست فرمولاری کلیه بیمارستان ها (بدون احتساب مشابه ها و اشکال دارویی).
۱۰۴۱
تعداد اقلام دارویی لیست فرمولاری کلیه بیمارستان ها (با احتساب مشابه ها و اشکال دارویی).

وضعیت بروزرسانی لیست فرمولاری بیمارستان های تحت پوشش تا به این لحظه وضعیت بروزرسانی لیست فرمولاری بیمارستان های تحت پوشش تا به این لحظه


ردیف عنوان بيمارستان آخرين بروزرساني فرمولاري تعداد اقلام دارويي فرمولاري بيمارستان (با احتساب اشکال دارويي) تعداد اقلام دارويي فرمولاري بيمارستان (بدون احتساب اشکال دارويي) تعداد بخش تعداد تخت فعال تعداد متخصص داروسازي باليني تعداد داروساز عمومي تعداد داروساز آموزش ديده دوره هاي بيمارستاني
ردیف
عنوان بيمارستان
آخرين بروزرساني فرمولاري
تعداد اقلام دارويي فرمولاري بيمارستان (با احتساب اشکال دارويي)
تعداد اقلام دارويي فرمولاري بيمارستان (بدون احتساب اشکال دارويي)
تعداد بخش
تعداد تخت فعال
تعداد متخصص داروسازي باليني
تعداد داروساز عمومي
تعداد داروساز آموزش ديده دوره هاي بيمارستاني
۱
مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۷۷۷ ۵۷۷ 90 0.0 0.0 0.0 0.0
۲
بهارلو ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۵۸۰ ۴۵۶ 24 0 0 0 0
۳
بهرامي ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۴۶۴ ۳۵۱ 14 124 0 2 0
۴
جامع بانوان (آرش) ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۵۱۵ ۳۹۸ 13 128 0 1 0
۵
دکتر شريعتي ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۷۵۷ ۵۷۷ 39 520 2 4 2
۶
رازي ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۲۹۷ ۲۵۲ 3 69 1 1 0
۷
روزبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۲۹۳ ۲۴۹ 11 250 0 0 0
۸
سينا ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۴۶۲ ۳۸۱ 27 415 6 4 0
۹
ضيائيان ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۴۹۴ ۳۷۹ 12 152 1 2 0
۱۰
فارابي ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۳۶۹ ۲۷۷ 7 217 0 1 0
۱۱
مجتمع بيمارستاني اميراعلم ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۴۵۵ ۳۷۱ 14 228 0 1 0
۱۲
مجتمع بيمارستاني ياس ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۵۹۲ ۴۶۲ 18 200 0 0 0
۱۳
مرکز طبي کودکان ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۴۳۴ ۳۳۸ 29 200 0 0 0
۱۴
مرکز قلب تهران ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۳۸۴ ۳۲۷ 25 430 0 0 0

میزان ورود آمار مصرف داروهای تحت پروتکل (هر رکورد بر اساس بیمارستان، دارو و ماه) میزان ورود آمار مصرف داروهای تحت پروتکل (هر رکورد بر اساس بیمارستان، دارو و ماه)

نسبت تائید لیست فرمولاری بیمارستان ها بر اساس وضعیت تائید و به تفکیک بیمارستان نسبت تائید لیست فرمولاری بیمارستان ها بر اساس وضعیت تائید و به تفکیک بیمارستان

جهت مشاهده این سایت در تلفن هوشمند خود، کد زیر را اسکن نمائید.

بیمارستان های تحت پوشش بر روی نقشه بیمارستان های تحت پوشش بر روی نقشه

در نقشه فوق محدوده نظارتی سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی را مشاهده می نمائید.

layer-1 مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران

layer-2 مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

layer-3 مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ایران

جهت سهولت استفاده، با کلیک بر روی نوشته "layer" در سمت راست و پایین نقشه، می توانید آنها را خاموش یا روشن نمائید.

میانگین (0 آرا)
هنوز نظری درج نشده است. درج اولین نظر